Esseen klassikot

 

Montaigne harhailee, joutuu koetukselle, ja tulee samalla määritellyksi esseen.
”Ihminen joka ei ole käyttänyt kaikkia voimiaan, jättää teidät arvailujen varaan, onko hänellä niitä jäljellä vielä, vai onko häntä jo koeteltu (essayé) katkeamispisteeseen saakka.” (Montaigne, Esseitä III, 220.)

Adorno, Essee ajattelun muotona

Kysyessään mitä on essee, Adorno keskittyy tarkastelemaan esseetä kapinallisena muotona tiedon tuottamisen järjestelmissä.  Siksi taiteen muodot esiintyvät esseen kannalta houkuttelevina, Adorno  katsoo kuitenkin, että esseen tulisi löytää muotonsa muualta. Sikäli kun essee on tietolaji, sitä ei voi palauttaa taiteen muotoihin. Tässä Adornon  filosofisessa  tutkielmassa on manifestin piirteitä, se luonnehtii juuri sellaista esseen muotoa jollaista Adorno itse pyrki kirjoittamaan.

 

Jaa tämä: